Afvalcontainer Rotterdam – Afvalbeheersysteem in kaart

Afvalcontainer Rotterdam – Afvalbeheersysteem in kaart

afvalcontainer rotterdam

In Rotterdam wil de gemeente de hoeveelheid afvalcontainers in de straten van de stad verminderen door gemeentelijke afvalinzamelpunten te ontwikkelen. Dit betekent het verwijderen van tienduizenden individuele containers voor huishoudelijk afval uit de straten van de stad. Deze gemeenschappen hebben echter betrouwbare ledigingsdiensten nodig. Daarom zijn in Rotterdam de afvalcontainerophaaldienstverleners gecontracteerd door Enevo. Het bedrijf werkt samen met de stad en TWS om het aantal enkelstroomfractiecontainers in de stad te verminderen.

Op basis van onderzoek, literatuur en interviews met de afdeling Stadsbeheer en Stadsontwikkeling wordt het huidige afvalbeheersysteem van de stad in kaart gebracht afvalcontainer rotterdam. Door meer dan 230 foto's te verzamelen van de opstellingen van het huisvuil van burgers, observeerden we hoe mensen afval scheiden. Hieruit identificeerden we 27 beïnvloedende factoren voor afvalscheiding. Ook hebben we interviews gehouden met bewoners van hoogbouw, om te begrijpen hoe deze factoren het afvalscheidingsgedrag beïnvloeden. Nadat we het huidige afvalbeheersysteem van de stad in kaart hebben gebracht, houden we creatieve sessies met de gemeente Rotterdam en haar bewoners om concepten voor afvalscheiding te bedenken. Na rapid prototyping ontwikkelden we ons uiteindelijke concept, 'Fresh Start'. Na het testen van enkele conceptvarianten is Fresh Start eindelijk klaar voor een pilottest in 300 huishoudens.

Enevo, een Fins bedrijf, werkt samen met de gemeente Rotterdam aan de introductie van een tweede fase van haar project Papier- en Kartonafvalfracties. Het project zal het aantal bewaakte afvalcontainers verdubbelen en het gebruik van de Enevo Smart Plan-software vergroten om inzamelroutes te optimaliseren. Het project heeft tot doel de efficiëntie met 20 procent te verhogen. Er zijn nog enkele andere positieve ontwikkelingen in Rotterdam. De gemeente wil de komende maanden het aantal afvalcontainermonitors verdubbelen.

Meer informatie: https://afzetbak.nl/